Category Archives: ความปลอดภัยในการทำงาน

อันตรายที่ต้องระวังสำหรับคนทำงานเป็นช่างพ่นสี

อันตรายที่ต้องระวังสำหรับคนทำงานเป็นช่างพ่นสี งานพ่นสี […]

หลัก 4 As ที่พนักงานต้องเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลัก 4 As ที่พนักงานต้องเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยในการทำ […]

สิ่งที่ต้องพึงระวังหากทำงานกับสารเคมีอันตราย

สิ่งที่ต้องพึงระวังหากทำงานกับสารเคมีอันตราย พนักงานที่ […]

ปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงานในโรงงาน

ปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงานในโรงงาน […]

แนะนำความปลอดภัยสำหรับช่างงานไม้

แนะนำความปลอดภัยสำหรับช่างงานไม้ งานช่างไม้ เป็นงานช่าง […]

ทัศนคติแย่ ๆ ของพนักงานที่มักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทัศนคติแย่ ๆ ของพนักงานที่มักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั […]

เครื่องถ่ายเอกสารก็มีอันตรายแบบที่คุณคาดไม่ถึง

เครื่องถ่ายเอกสารก็มีอันตรายแบบที่คุณคาดไม่ถึง หากคุณเป […]

ความหมายของ ความปลอดภัยในการทำงาน

ความหมายของ ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน […]

การเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเพื่อนร่วมงานหมดสติจากควันไฟ

การเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเพื่อนร่วมงานหมดสติจากควั […]