หลัก 5ส หลักพื้นฐานง่าย ๆ ในการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน

หลัก 5ส หลักพื้นฐานง่าย ๆ ในการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน

หลัก 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีต่อพนักงาน ให้สภาพแวดล้อมในสำนักงานมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย น่าอยู่ ทั้งยังเกี่ยวข้องโดยตรงต่อระบบการผลิต ช่วยประหยัดทรัพยากรและเวลาในระบบงาน และยังก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

5ส เป็นแนวคิดในการจัดการระบบ ให้เป็นระบบแบบแผน เป็นวิธีการการทำงานที่เอื้อให้เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้ริเริ่มมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. สะสาง คือการแยกแยะทรัพยากรในองค์กร แล้วจัดการสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ จะช่วยให้สุขภาพอนามัยของพนักงานะสะอาด ปลอดโปล่ง ปลอดภัยจากเชื้อโรค
  2. สะดวก เป็นการจัดการสิ่งของให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบระเบียบ ง่ายต่อการหยิบใช้ จะช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ไม่รบกวนสมาธิต่อการทำงาน ไม่เหนื่อย ไม่เครียด
  3. สะอาด การดูแลปัดกวาดเช็ดถูให้ปราศจากฝุ่น เชื้อโรค มลพิษที่อาจก่อให้เกิดสิ่งสกปรกในองค์กร ช่วยปรับที่ทำงานของคุณให้ดูสะอาดตา น่ามอง ส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
  4. สุขลักษณะ คือการรักษา 3ส ข้างต้นให้ดีคงอยู่ถาวร โดยต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารด้วย โดยต้องปรับปรุงสถานที่อย่างมีมาตรฐานมีความปลอดภัย กำหนดการแต่งกายอย่างมีระเบียบ มีกฎระเบียบถูกต้อง จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี พนักงานมีความปลอดภัย และองค์กรมีชื่อเสียง
  5. สร้างนิสัย เป็นการเลือกทำตามหลัก 4ส ข้างต้นจนกลายเป็นความคุ้นชิน จนพนักงานมีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึก และกลายเป็นนิสัยความเคยชินที่ดี ผลที่ได้คือการมีความรับผิดชอบ มีความปลอดภัย และเป็นความสุขของการทำงานโดยอัตโนมัติ

หลักการ 5ส เป็นแนวคิดที่ยึดเป็นหลักการมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับและนำไปใช้ ผลลัพธ์ที่ได้จากหลักการ 5ส คือพนักงานทำงานอย่างรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย อารมณ์ดี แจ่มใส เมื่อพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ย่อมทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้สูงสุด

 

 

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

 

Email: teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r Tel : 02-721-6923

หากซื้อเยอะๆ มีส่วนลดนะครับ 🙂 สอบถามได้ตอบ 24 ชั่วโมง

ดูสินค้าขายดีของบริษัท

>> กดดูสินค้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย <<

 

 

ขอแนะนำอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีที่สุด

   

>> กดดูแบบรองเท้าเซฟตี้ <<

   

>> กดดูแบบเสื้อสะท้อนแสง <<

   

>> ป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ << 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *