ผุดแผนโรงกำจัดซากโซลาร์เซลล์

ผุดแผนโรงกำจัดซากโซลาร์เซลล์

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศเงื่อนไขการลงทุน (TOR) และขอบเขตกรณีจ้างบริษัทศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท หลังกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งคาดว่าผลการการศึกษางานจะเสร็จสิ้นในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับการกำจัดปริมาณสะสมซากแผงโซลาร์เซลล์ 18 ล้านแผง หรือ 550,000 ตัน ในปี 2563

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า เอกชนที่จะได้รับมอบหมายให้ก่อสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์แห่งให้นี้ต้องได้รับรองมาตฐาน ISO 1400 และต้องดำเนินการตามนโยบายกรีนอุตสาหกรรม หรือปลอดมลพิษ โดยจะพิจารณาให้ได้สิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุน และเนื่องด้วยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หลายแห่ง จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง

อย่างไรก็ดี แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี แต่สำหรับแผงโซลาเซลล์ที่ไม่ได้มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) คุณภาพไม่ดี จะมีอายุใช้งานเพียง 5-10 ปีเท่านั้น เป็นเหตุให้ปริมาณสะสมซากแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีเพียงการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ใน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการนำแผงเก่ามาเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วนำกลับไปใช้ ส่วนแผ่นโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุก็นำไปบดย่อยซากโซลาร์เซลล์และฝังกลบในหลุมอุตสาหกรรม หรือส่งคืนผู้ผลิตต่างประเทศ แน่นอนว่าเรายังไม่เคยลงทุนก่อสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์เลย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมการกำหนดแนวทางจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์ที่กำหนดนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

 

 

 

 

 

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

 

Email: teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r Tel : 02-721-6923

หากซื้อเยอะๆ มีส่วนลดนะครับ 🙂 สอบถามได้ตอบ 24 ชั่วโมง

ดูสินค้าขายดีของบริษัท

>> กดดูสินค้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย <<

ขอแนะนำอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีที่สุด

   

>> กดดูแบบรองเท้าเซฟตี้ <<

   

>> กดดูแบบเสื้อสะท้อนแสง <<

   

>> ป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ <<